Представят проект "Услуги за ранно детско развитие в Община Благоевград“

Пресконференцията ще се състои днес от 10.00 часа

Проект „Услуги за ранно детско развитие в Община Благоевград“ ще бъде представен на начална пресконференция. Тя ще се състои днес от 10.00 часа в зала № 5 в сградата на Общината. „Услуги за ранно детско развитие в Община Благоевград” се реализира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014–2020 г., процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004„Услуги за ранно детско развитие “, договор №  BG05M9OP001-2.004-0022-C01. Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд. На срещата ще бъдат представени дейностите и целите на предстоящите срещи – беседи за бъдещи и настоящи родители с деца от 0 до 7 години, предвидени в изпълнение на проекта.