Общински фонд в Сатовча подпомага деца в нужда

Всеки може да се включи в "С един лев в помощ на болните деца от община Сатовча”

През последните години благодарение на община Сатовча една благородна инициатива дава шанс на деца в нужда и техните семейства да получат навременна помощ.
Създаденият през 2006-та година по инициатива на кмета на община Сатовча д-р Арбен Мименов Общински фонд  „С един лев в помощ на болните деца от община Сатовча” даде шанс на много деца, които имаха нужда от помощ в определени моменти. От 1.08.2006 година до 30.04.2017 година 52 деца почувстваха тази грижа. Изплатени са 78 845 лв. С тази инициатива дарителите не просто помогнаха на тези деца, те им дариха бъдеще, шанс и въможност.

За четири месеца - периодът от 1.01.2017 – до 30.04.2017 година, в Общинския фонд „С един лев в помощ на болните деца от община Сатовча” са постъпили общо 5 123,65 лева. По решение на комисията за първото четиримесечие на 2017 година са разходвани средства в размер на 3081,00 лева.
Общо постъпили в сметката на Фонда до 30.04.2017 година са 109 447,75 лева. Общо изплатени по решения на комисията към 30.04.2017 година са 78 845,20 лева.
Общо подпомогнати от Фонда са 52 деца, от които 16 допълнително. Към същата дата наличните средства в набирателната сметка на Фонда са 30 602,55 лева.

Общинският фонд „С един лев в помощ на болните деца от община Сатовча” има за  основна цел финансово да подпомага български граждани от община Сатовча до 18 години, нуждаещи се от лечебни процедури в страната и чужбина. Бюджетът на фонда се формира предимно от парични дарения. Дарения могат да бъдат направени по банкова сметка:

IBAN - BG98DEMI92408400043012
BIC: DEMIBGSF
Код на вид плащане: 445100
Общинска администрация - Сатовча
Търговска банка „Д” - АД - клон Г.ДелчевСнимка на Деня

Щрихи от Плевен