Югозападният университет "Неофит Рилски“ обяви първо класиране

Всички приети студенти трябва да се запишат в периода от 11 до 16 юли

Днес Югозападният университет „Неофит Рилски“ обяви първото от двете си класирания за учебната 2017/2018 г. Данните от класирането за заетите и свободните места сочат, че за почти всички отпуснати от Министерството на образованието и науката места по държавна поръчка в двете форми на обучение (редовна и задочна) са класирани кандидати. Очаквано най-силен е интересът към задочната форма на обучение. В нея за всички отпуснати по държавна поръчка места са класирани кандидати в специалностите „Бизнес мениджмънт и предприемачество“, „Връзки с обществеността“, „Комуникационна техника и технологии“, „Компютърни системи и технологии“, „Право“, „Публична администрация“, „Психология“, „Предучилищна и начална училищна педагогика", „Счетоводство и контрол“, „Социална педагогика“, „Социология“, „Социални дейности“ и „Философия“. Едно е незаетото място в специалността „Математика и информатика“, две са незаетите места в специалността „Педагогика на обучението по технологии и предприемачество“ и три са незаетите места в специалността „Българска филология“. От едно до три са незаетите места в специалностите „Педагогика на обучението по физика и математика“, „Балканистика“, „Английска филология“, „Културология и културен мениджмънт“, „Химия“, „Електроника“, „Мода“, „Българска народна хореография“, „Съвременна хореография“ и „Изпълнителско изкуство (поп и джаз пеене)“.
В редовна форма на обучение са класирани за всички отпуснати от МОН места  кандидатите за специалностите „Акушерка“, „Архивистика и информационна сигурност“, „Българска филология“, „Бизнес мениджмънт и предприемачество“, „Връзки с обществеността“, „География и регионална политика“, „Екология и опазване на околната среда“, „История“, „История и археология“, „Информационни системи и технологии“, „Кинезитерапия“, „Компютърни системи и технологии“, „Култура и медии“, „Култура и културен туризъм“, „Логопедия“, „Маркетинг“, „Медицинска сестра“, „Медицинска химия“, „Международни отношения“,  „Национална сигурност“, „Начална училищна педагогика и чужд език“,  „Педагогика на обучението по химия и човекът и природата“, „Предучилищна и начална училищна педагогика", „Педагогика на музикалното изкуство,  „Психология“, „Приложни оптични технологии“, „Публична администрация“, „Социология“, „Социални дейности, „Счетоводство и контрол“, „Спорт“, „Туризъм“, „Финанси“, „Философия“, „Физика“ и „Физическо възпитание и спорт“. 

Всички приети на първо класиране студенти трябва да се запишат в периода от 11 до 16 юли 2017 г. Записването в делничните дни е от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа, а в почивните от 9:00 до 15:00 часа. Записването се извършва в Учебен корпус 1, зала 1102А. За записването е необходимо кандидатите да представят:
1. Оригинала на дипломата си за завършено средно образование;
2. Квитанция за платена семестриална такса. Семестриалната такса се заплаща в УК 1 ( в банковия офис на първия етаж).
Второто класиране ще бъде обявено на 17 юли 2017 г. За допълнителна информация кандидат-студентите могат да се обадят на тел.  073 58 85 46.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"