Осигуряват работа на млади хора в Гоце Делчев

Общината реализира проект за заетост на млади висшисти за срок от шест месеца

Община Гоце Делчев получи одобрение по проект „Нови възможности за младежка заетост“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.
Община Гоце Делчев реализира проект за заетост на млади висшисти за срок от шест месеца. Програмата осигурява на младите хора стажуване в рамките на 6 месеца.
Кандидатите за свободните работни места могат да подават своите заявление за участие в програмата в Дирекция „Бюро по труда“ – гр. Гоце Делчев. Условието към кандидатите е да имат завършено висше образование /минимум бакалавър/ и да не са работили преди това по специалността.

Обявените 18 свободни работни места са за съответните длъжности:
– младши експерт „Устройство на територията“ – 2 броя
– младши експерт „Човешки ресурси“ – 8 броя
– юристи – 2 броя
– младши експерт „Финансово – стопанска дейност“ – 2 броя
– младши експерт „Общинска собственост“ – 2 броя
– младши експерт „Еколог“ – 1 брой
– младши експерт „Култура“ – 1 бройСнимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"