Намалява битовата престъпност в селата от община Благоевград

През лятото от Дъбрава ще искат назначаването на пъдари

Кметовете на селата от община Благоевград, които се обединиха в Асоциация за европейско развитие на българското село, засилват мерките за борба с битовата престъпност. След две работни срещи със служители на полицията и пожарната те са решили във всяко село да има районен полицейски инспектор, както и да се назначи охрана от местното население. Целта е да се намали битовата престъпност и да се опази земеделската продукция от кражби през лятото, когато стопаните си прибират реколтата.

Според отчетите на Областната дирекция на МВР в Благоевград тази година няма регистрирани кражби на селскостопанска продукция и техника. Извършени са три кражби от вили, които не се обитават или се посещават рядко.

За да се предпази от кражби имуществото от къщите и вилите всеки човек, който не е от селото, но работи или живее в него повече от месец, ще бъде регистриран в кметството по настоящ адрес. Това е една от новите мерки, която ще има ефект, според кметовете на селата.

Росен Георгиев, кмет на село Дъбрава:
"Независимо дали е на работа или гледа възрастни хора, да бъде регистрира по настоящ адрес. Колегите не бива да пренебрегват тази регистрация, защото това прави проследимо движението на всеки нов човек в селото."

От една година в кметството на село Зелен дол районният полицейски инспектор има приемна. Той се среща с жителите на селото един път в седмицата.

Ангел Младенов, кмет на село Зелен дол:
"Когато има проблем редът е такъв - кмета и след това другите институции. Досега няма случай, който да не е разрешен. Две-три години няма кражби."

"Идват редовно полицаи, обикалят и кражби те намалеха. Градини, всичко се отглежда, но хората са спокойни. Престъпността е нулева за Зелен дол.”

Обеднените в асоциация кметове на селата ще поискат от Общината в Благоевград да бъдат назначени и охранители.

Росен Георгиев, кмет на село Дъбрава:
"Сега, през лятото, ще изискваме назначаването на пъдари. Може би ще отидем на вариант да наемем безработни от Бюрото по труда в Благоевград, за да пазят земеделската продукция.

Във всички села от община Благоевград от тази година има вече отряди за бързо реагиране при опасни ситуации и пожари. Хората в тях са доброволци и работят в екипи от по 6 души.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен