Над 20 електронни услуги предлага Общинска администрация - Разлог

Те могат да се използват чрез сайта на общината

С цел улеснение на жителите на общината са въведени над 20 вида електронни административни услуги. Те могат да се използват чрез сайта на Община Разлог www.razlog.bg, раздел Е-УСЛУГИ. Част от предоставяните услуги са за издаване на удостоверения от отдел „ТСУ“, Дирекция „Приходи“ и ЕСГРАОН. Освен това заявления могат да се подават по електронен път за всички видове услуги, предоставяни от държавната институция.
Община Разлог предоставя и комплексно обслужване, като при подаването на заявленията се посочват наименованието на административната услуга и органът, който е компетентен да издаде административния акт; информацията и доказателствените средства, които трябва да бъдат осигурени и изпратени до компетентния орган от органа по т.1 и др. Получаването на административния акт може да се осъществи по пощата, на посочения от клиента адрес. Заплащането също става по електронен път-чрез пост терминал и през всички клонове на Изипей /Easypay/.
Електронното обслужване в Община Разлог работи вече близо две години и е единствено в услуга и улесняване на жителите на града и населените места.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"