Обсъждат делегираните бюджети на училищата

Срещата е от 14 часа в Университетския център "Бачиново"

От 14.00 часа в Университетския център "Бачиново" на ЮЗУ "Н.Рилски" в Благоевград ще се състои обсъждане на предложения, които касаят делегираните бюджети на училищата.