В Мелник обсъдиха предприемачеството в туризма

Сдружение “На фокус” провежда тридневен уъркшоп

Сдружение “НА ФОКУС” провежда три дневен уъркшоп в Мелник на тема: “Развитие на предприемачеството в туризма”. Целта е да се повишат знанията, мотивацията и увереността на участниците, които имат конкретни идеи за бизнес в сектора, да ги споделят и да работят по тях на практически упражнения през дните на обучението.
Уъркшопът е с практическа насоченост. Тридневната програма предвижда интензивни практически упражнения и работа в малки групи под ръководството на обучителите, които да помогнат на участниците да разработят конкретни свои или да генерират нови предприемачески идеи за бизнес и намерят отговор на основни въпроси – какво ще предлагаме, на кого, за колко и как ще го промотираме и представим на клиента.Теоретичният модул включва запознаване на участниците с основните изисквания за стартиране на бизнес в туристическия сектор и кои са решаващите фактори за успех на дадена бизнес идея в сферата на туризма и свързаните с него сектори. Обучението се реализира в рамките на проект „Устойчивото развитие на туризма - актив за трансгранично сближаване и просперитет“ по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ ИПП България – Македония 2014-2020, изпълняван в партньорство между Сдружение „На фокус“, България и Сдружение „Лешки“, Македония.

В уъркшопа участваха и представители от Белица.Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"