Ученици от Благоевград се запознаха с биологичното разнообразие на Рила

Направиха поход до хижа "Македония“

Дирекцията на „НП Рила” и РИОСВ-Благоевград проведоха опознавателен маршрут в Национален парк „Рила” с ученици от Х и ХI клас от Професионална гимназия по туризъм и лека промишленост „Гоце Делчев“ - Благоевград. В похода до хижа „Македония“ експертите от двете структури на МОСВ представиха посланията на Световния ден на околната среда, както и уникалното биологичното разнообразие и водните ресурси.
По протежение на маршрута, граничещ с резерват „Парангалица“, учениците имаха възможността да се запознаха с многообразието на растителните видове в горския и субалпийския пояс в защитената територия.
В края на прехода в местността „Карталска поляна“ бяха представени мерките за опазване на редките и защитени видове. В екологична викторина участниците получиха информационни материали и награди.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен