Областният съвет за развитие на Област Благоевград заседава днес

Срещата ще се проведе от 11 часа в зала №5 на Община Благоевград

Областният управител Бисер Михайлов ще проведе заседание на Областния съвет за развитие на Област Благоевград. Срещата ще се проведе от 11.00 часа в зала №5 на Община Благоевград. 

Предвидените за обсъждане теми, включени в дневния ред на заседанието, са изготвянето на Междинна оценка на Областната стратегия за развитие на Област Благоевград, предстоящото председателство на България на Съвета на ЕС през 2018 г. На заседанието ще бъде представен също и доклад за дейността на Комисията по заетост към ОСР, както и Годишният монигорингов доклад за изпълнението на Областната стратегия за 2016 година. Членовете на Областния съвет за развитие ще бъдат запознати и с Областната стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в област Благоевград (2017 – 2019).Снимка на Деня

Щрихи от Плевен