Банско търси решение на проблема с изоставените сгради

Собствениците им са фалирали

Един от големите проблеми в Банско са изоставените и недовършени строежи на хотели, тъй като собствениците им са фалирали. На практика голяма част от зеленината в горната част на населеното място бе заменена с бетон и желязо при бума на строителството преди 10-12 години. Тези постройки днес са не само неприветливи и грозни, задето стърчат като призраци в града под Пирин планина. С времето те стават и опасни за местните хора и туристите. Но общината няма никакъв начин да се справи с тази отблъскваща картина на недовършените сгради, пише kmeta.bg. Кметът Георги Икономов води разговори с представители на законодателната и изпълнителната власт, за да се намери някакво решение на този проблем. Защото няма как общината за своя сметка да ги събори, нито пък да ги довърши и да ги ползва по свое усмотрение. Още повече, че те се водят частна собственост, макар че за някои няма данни кой е истинският собственик – правени са няколко прехвърляния на собствеността, други пък са ипотекирани в различни банки.

Факт е, че преди години се строеше навсякъде в населеното място на принципа „След мен и потоп”, никой не мислеше за утрешния ден, за перспективите пред курорта. Изляха се стотици хиляди тонове бетон в града, но нищо друго не бе наред – не достигаше вода, токът бе слаб, нямаше улици, зелени площи и гаражи край бетонните постройки. Строеше се на парче, без каквито и да е правила. Първоначалното строителство се е извършвало без ясна концепция за развитието на различните райони. Урегулирането на имотите и уличната регулация не е осъществено. Причината е, че тези територии не са обявени за селищни образувания от местен тип и не са включени в границите на града. Така се е действало от 1990 г. допреди 5 години. "Начинът да се решат проблемите в тези отделни територии бе да станат селищни образувания, за да се направи подобаваща инфраструктура. Общинският съвет свърши тази работа преди време”, казва градоначалникът.

Приетият Общ устройствен план пък гарантира устойчиво развитие на общината през следващите 30 г. ОУП ще регулира всички процеси със застрояването, правилно или неправилно, извършено след 1990 г. Правилата в него ще локализират градоустройството. Става въпрос за усвояване на територията, показатели на застрояването - плътност, озеленяване, коефициент на интензивност, въвеждане на градска и комунална инфраструктура, зони за обществено ползване и други.Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"