Избрани Новини

Общинска сесия в Благоевград решава важни проблеми

Ще обсъдят изменения и актуализации на две наредби

Сесия на Общински съвет - Благоевград ще се проведе от 9.30 часа в зала "22-ри септември". Общинските съветници ще гласуват актуализация и изменение на Наредбата за опазване на общинската собственост и обществения ред на община Благоевград. Тези изменения предвиждат обособяване на два броя паркоместа на ул."Митрополит Борис", намиращи се зад сградата на ДТ "Н.Вапцаров", предназначени за зареждане на електромобили от стационарна зарядна станция. Определят се и правилата, по които амтомобили, които използват двигател с изцяло електрическо захранване и не притежават двигател с вътрешно горене, могат да ползват режим на безплатно паркиране в синята зона.

На сесията ще се обсъжда и изменение на Нредбата за опазване на общинската собственост и обществения ред, с което се осигурява възможност за издаване на втори пропуск за паркиране на лице, живеещо в ЦГЧ, чийто адрес попада в "Синя зона", след заплащане на годишна такса.

Направено е и предложение за обслужване на търговски обекти, намиращи се в ЦГЧ, да се издават ежемесечни пропуски - за времето от 00.00 часа до 05.00 часа за не повече от 2 часа, срещу заплащане на такса.

Съветниците ще гласуват промяна на финансирането на Центъра за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград, което става изцяло местно от общинския съвет.

Общинските съветници ще намалят размера на сумата за съфинансиране по проект "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в общински административни сгради" с обект на интервенция сградата на Общинска администрация - Благоевград, с който се кандидатства за безвъзмездна финансова помощ по ОП "Региони в растеж 2014 - 2020г."Топ Новини

Снимка на Деня

Таен агент? Настимир Ананиев, скрит зад фикус, подслушва Бойко Борисов