В Кюстендил определиха тарифите на таксиметровия превоз

Минималната дневна тарифа за километър пробег е 0.35 лева, а нощната тарифа е 0.40 лв.

На сесия на Общинския съвет в Кюстендил днес бяха определени минималните и максималните цени на таксиметровия превоз. Минималната дневна тарифа за километър пробег е 0.35 лева, а нощната тарифа е 0.40 лв. Максималните цени са 0.70 лв. дневна и 0.80 лв. нощна тарифа. 250 са таксиметровите автомобили, които могат да извършват превозваческа дейност на територията на Кюстендилска община.

На общинската сесия днес се прие и нова наредба за условията и реда за поддържане и използване на прилежащата площ към сгради в режим на етажна собственост в квартали с комплексно застрояване. Според наредбата определената прилежаща площ ще бъде предоставена за поддържане и използване от съответната етажна собственост.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен