Административният съд отмени заповед на предходното управление в Петрич

Тя касае имота, отреден за градски парк

Административен съд Благоевград отмени заповед на предходното управление в Петрич, която касае имота, отреден за градски парк, съобщиха от пресцентъра на Община Петрич.
Делото беше образувано по внесена жалба от един от съседите на имота, който община Петрич предвижда за градски парк. Това е фирмата „СОД - 2004” ЕООД . Мотивите на жалбоподателя произтичат от неспазване на Закона за устройство на територията, свързано със заповед на предишното общинско ръководство, с която е одобрено изменението на ПУП ПР в кв. 53 и разделянето му на три самостоятелни имота, като всички запазват отреждането си за „градски парк”. С въпросната заповед, издадена на 29.07.2015 година и подписана от тогавашния заместник-кмет Христо Георгиев, не са запознати собствениците на съседните имоти, в т.ч. е и жалбоподателят. Административен съд Благоевград потвърждава, че липсват доказателства за връчване на цитираната заповед на заинтересованите лица.  Проектът за ПУП ПР не е съобщен на заинтересованите лица, поради което жалбоподателят, фирмата „СОД - 2004” ЕООД, като такъв е пропуснал възможността да направи възражение, предложения и искания в законоустановения 14-дневен срок. Съдът счита още, че при издаването на заповедта от екипа на предходното общинско управление има допуснати и нарушения на административно-производствените правила, законът също е неправилно приложен. Поради това въпросната заповед се отменя със съдебно решение. Община Петрич ще обжалва решението пред по-горна инстанция.