Избрани Новини

Бъдещи педагози в ЮЗУ получават своите дипломи

420 абсолвенти се дипломират успешно

Днес от 10:00 часа в аулата на УК - 1 ще се проведе тържествена церемония по случай връчването на дипломите на випуск 2016 от Факултета по педагогика.
Своите дипломи в празничния ден ще получат 420 абсолвенти в ОКС „бакалавър“ от специалностите "Педагогика", "Предучилищна педагогика и чужд език", "Предучилищна и начална училищна педагогика", "Начална училищна педагогика и чужд език", "Начална училищна педагогика", "Социална педагогика", "Специална педагогика" и в ОКС „магистър“ от специалностите "Образователен мениджмънт", "Информационни технологии при обучението в начална училищна възраст", "Социална превенция и консултиране ", "Педагогика за надарени деца", "Педагогическо взаимодействие с деца с проблемно поведение", "Специална педагогика", "Предучилищна и начална училищна педагогика", "Предучилищна педагогика", "Начална училищна педагогика" и "Физическо възпитание и спорт"
По традиция отличниците на випуска ще получат плакет от ректора на ЮЗУ „Неофит Рилски“ доц. д-р Борислав Юруков за показаните високи резултати в процеса на своето обучение.
Плакети, грамоти за отличен успех и социални дейности от Факултета по педагогика ще бъдат връчени от доц. д-р Траян Попкочев, доц. д-р Красимира Марулевска, доц. д-р Валери Цветков и проф. д-р Атанас Георгиев.
На тържествената церемония са поканени представители на общинското и областното ръководства, почетни професори, бивши декани, преподаватели с принос за издигане авторитета на Факултета по педагогика, директори на училища-партньори, учителски синдикати и партньори по проекти.Топ Новини

Снимка на Деня

Прогноза за времето в Плевен и областта - 5 май