Пръскаха борови гори в Кюстендилско срещу вредител

Най-рано след 15 дни ще бъде отчетен ефектът от авиационното третиране срещу ръждивата борова листна оса

Най-рано след 15 дни ще може да бъде отчетен ефектът от авиационното третиране на борови гори, нападнати от вредителя ръждива борова листна оса. Резултатът ще стане ясен чрез анализ на живите и загиналите лъжегъсеници в поставените след пръскането изолационни ръкави, съобщи инж. д-р Петя Матева, главен експерт по лесозащита в ЮЗДП. В утрото на 26 април в района на „ДГС Кюстендил” 935 декара държавни гори в землищата на селата Драговищица, Горановци, Копиловци и Николичевци бяха обработени с вертолет. Облитането на масивите продължи 45 минути. Химичният препарат, който се използва, е с хормонално действие и е разрешен от БАБХ. Целта е да не се допусне масово обезлистване на дърветата.Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"