60% от българските ученици се притесняват от слаби оценки

Децата стават нервни, когато не знаят как да се справят с конкретна задача

Над 60% от 15-годишните ученици у нас се притесняват да не получат ниски оценки. Това показва изследване на PISA за физическото и емоционално състояние на учениците, което Министерството на образованието публикува.

62% от децата посочват, че стават нервни, когато не знаят как да се справят с конкретна задача. Според проучването момичетата се интересуват повече за постиженията си в училище в сравнение с момчетата.

Нина Кавалджиева е учител по математика от 30 години и според нея учениците, които не са подготвени, се притесняват повече от своите връстници. Важно е също как учителят ще подходи, за да може ученикът да покаже най-доброто от себе си. В днешно време не всички ученици имат желание да учат и да се развиват, смята Кавалджиева.

Нина Кавалджиева - учител по математика:
"Сега вече бих казала, че в нормалните паралелки има петима, които знаят защо идват на училище, работят много и искат да се реализират, останалите им пречат."

Проучването показва, че към високи оценки се стремят повече момичетата. Ученици от математическата гимназия в Благоевград казаха, че се притесняват за оценките си предимно по предметите, които смятат за по-важни и необходими при кандидатстването им.

"Прекалено много се стресирам преди изпитване."

"Това влияе ли ти върху оценките ти и представянето?"

"Да, не мога да възпроизведа информацията, която съм научила."

"По-скоро знанията, които се усвояват, не са толкова важни оценките .”

Според изследването почти 43 на сто от българските ученици са напълно удовлетворени от живота си, а от голямо значение за амбицията на детето е неговият социален статус.