Дюнни местообитания по Черноморието показват в Банско

В Дома на изкуствата ще бъде открита фотоизложба

Днес в Дома на изкуствата – Банско ще бъде открита фотоизложба, представяща разнообразието от дюнни местообитания по Черноморието и скалите и сипеите в предпланинските и планински територии на България.
Изложбата се организира на инициатива на Местната комисия за борбра срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към община Банско по случай Световния ден на Земята 22 април. Специален гост ще бъде проф. д-р Светлана Банчева, ръководител на отдел Растително и гъбно разнообразие и Екосистемни изследвания към БАН.Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"