Патриотични песни и стихове звучаха в Разлог

Инициативата е на членовете на Клуб "Млад историк“ при ОУ "Никола Парапунов“

Стихове, посветени на родината, рецитираха ученици от ОУ „Никола Парапунов“, гр. Разлог по училищната радиоуредба, а песни като „Де е България”, „Хубава си, татковино” и „Хубава си, моя горо” звучаха в междучасията. Инициативата е на членовете на Клуб „Млад историк“, с ръководител Даниела Джупанова. Учениците Атанас Манушкин, Ивайла Манджукова, Магдалена Юрукова, Теодора Радева и Даниел Мицин поднесоха на съучениците си стиховете, които всеки българин трябва да знае и да помни. Начинанието на възпитаниците на училището е свързано и с 141 години от Априлското въстание. Седмокласничката Елина Левенова напомни с есе за подвига на априлци и призова той да бъде извор за патриотично вдъхновение и национална гордост. По този начин учениците от клуб „ Млад историк” показаха, че младите хора знаят и тачат миналото на своя народ.
Клубът е съставен по проект BGO5M2OP001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности („Твоят час)", финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове в ОУ "Никола Парапунов".Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"