ЮЗУ разширява сътрудничеството по програма Еразъм+

Гостува проф. Карима Селмауи от университета Ибн Тофаил в Кенитра, Мароко

От 2 до 7 април 2017 г. проф. Карима Селмауи от университет  Ибн Тофаил – Кенитра, Мароко, осъществи преподавателска мобилност по програмата Еразъм+ в Югозападния университет „Неофит Рилски“. Тя изнесе лекция по биоетика и човешки права в Правно-историческия факултет. Лекциите бяха посрещнати с голям интерес, тъй като науката в Мароко съществено е напреднала в тези направления.
Партньорството с университета в Мароко е ново и това е първата визита за обмен. Същевременно то е много обещаващо, тъй като мароканският университет е един от най-бързо развиващите се не само в Африка, а и в по-широк аспект. В него се осъществяват научни изследвания по най-модерните теми и се използват най-новите образователни технологии.  
Проф. Карима Селмауи се срещна със заместник-ректора проф. д-р Георги Апостолов, с началника на отдел „Международни програми и сътрудничество“ проф. д-р Добринка Георгиева, с декана на Правно-историческия факултет проф. д-р Габриела Белова и със заместник-декана доц. д-р Николай Марин. Набелязани бяха много области от общ интерес и направления за разширяване на сътрудничеството.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"