И в Горно Хърсово залесяват

Това е второто издание на образователната и екологична инициатива на ЮЗДП "Растем заедно с нашата гора”

Второ издание на образователната и екологична инициатива на ЮЗДП – „Растем заедно с нашата гора” ще се проведе в землището на село Горно Хърсово. Събитието ще се проведе от 10.00 часа в местност Чугуна, района на „ДГС Благоевград. Кампанията ще протече като залесяване и провеждане на интерактивни игри с ученици от Трето ОУ „Димитър Талев” в град Благоевград.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"