Няма регистрирани случаи на морбили в Благоевградско

Изпратени са предписания до всички болници, спешни центрове и общопрактикуващи лекари

Няма регистрирани случаи на морбили в Благоевградска област, ваксини има, предаде БНР.  Директорът д-р Лена Павлова увери, че по разпореждане на здравното министерство се предприемат всички превантивни мерки за недопускане на острото заразно заболяване в област Благоевград. Изпратени са предписания до всички болници, спешни центрове, общопрактикуващи лекари, които до края на март трябва да съобщят колко са неимунизираните, на които спешно трябва да се направи комбинирана ваксина-паротит-рубеола-морбили. Има достатъчно ваксини, каза д-р Павлова, които се съхраняват съобразно изискванията. 

Д-р Веселка Мончева, директор Дирекция „Надзор на заразните болести“ при здравната инспекция припомни, че за общопрактикуващите лекари е много важно да се направи преглед на имунизационния статус на децата от 13-месечна възраст до 18-годишна възраст, които подлежат на имунизацията . При съмнителни случаи за болни от морбили, трябва да се направи консултация  от лекар-инфекционист, и не на последно място всеки съмнителен случай да бъде съобщен в РЗИ с бързо известие – каза д-р Мончева .

Йорданка Янчева, началник отдел „Държавен здравен контрол“ в РЗИ-Благоевград информира за провеждащото се пилотно проучване за измерване концентрацията на радон в жилищните сгради в Благоевградска област. От наличните 1280 детектора са останали 80. Проучването започна през февруари, след изтичането на 3 месеца детекторите ще бъдат изпратени за анализ в Центъра