Избрани Новини

В Гоце Делчев ще се срещнат с пясъчните дюни

Откриват пътуваща фотоизложба "Пясъчните дюни и скалните местообитания – част от красивата природа на България“

Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания – БАН и Общински исторически музей – гр. Гоце Делчев канят на откриването на пътуваща фотоизложба на тема „Пясъчните дюни и скалните местообитания – част от красивата природа на България“.

Откриването на изложбата ще се състои на 21 март 2017 г. от 17:30 ч. в Общинския исторически музей в гр. Гоце Делчев.

Фотоизложбата представя чрез снимки разнообразието от скални комплекси и сипеи в предпанин.ските и планинските територии на България, както и дюнните местообитания по Черноморското крайбрежие извън екологичната мрежа Натура 2000, които чрез разнообразната си флора и фауна представляват важен елемент от биологичното разнообразие в страната. Като специфичен ландшафтен елемент, те имат и значителна естетическа стойност.

Изложбата се съфинансира от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (2009-2014) и националния бюджет, Договор № Д-33-88/28.08.2015 г.Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)