Със затопляне на времето нараства опасността от пожари в сухи треви

Крими

04-03-2017, 10:00

Снимка:

РБ "Любен Каравелов"

Автор:

Русе утре

Всичко от Автора

Още по Темата:

Община Борово , италианци и клуб „Отворено общество – Русе“ ще реализира проект

В 99 % основно причина за огнените бедствия е била човешката небрежност

Вследствие на повишаване на температурите и настъпилото засушаване, през последната седмица на територията на областта се увеличиха пожарите в сухи треви. Само за последното денонощие са станали 5 такива произшествия. Статистиката показва, че зачестяването на тези инциденти е характерно за пролетния сезон, но освен с голям разход на ресурси за пожарните служби, тези произшествия са свързани и с реална опасност да прераснат в горски пожари или да обхванат стопански сгради, вилни и жилищни постройки, да нанесат значителни материални и екологични щети. Най-често причина за пожарите в сухи треви и храсти е „небрежност при боравене с открит огън“. Всяка небрежност може да доведе до възникването на стихийни и трудни за овладяване пожари на големи площи. Задимяването по пътните артерии от друга страна създава реални предпоставки за пътнотранспортни произшествия. Възникналите пожари нанасят не само материални и екологични щети, но те са свързани и с немалък разход на ресурс от страна на пожарните служби, на общинските власти, на стопанствата и т.н. Според статистиката, в 1 % от случаите горските пожари се причиняват от мълнии, а в останалите 99 % основно причина за огнените бедствия е била човешката небрежност. Огънят при този вид произшествия се разпространява бързо на големи площи в пресечени местности и труднодостъпни за пожарната техника места. Сухото време, изсъхналата растителност и вятърът са фактори, които бързо усложняват пожарната обстановка. Характерно за тези пожари е това, че (вследствие на вятъра и турбулентните въздушни течения при пожар) фронтът на пожара често променя посоката си. Поради това за ликвидирането им се изискват значителни сили и средства. За да опазим горите от пожари, трябва да спазваме противопожарния ред. Особено бдителни по отношение на мерките за пожарна безопасност трябва да сме както в гората, така и в близост до залесени площи. Горската постеля от изсъхнали листа и треви е леснозапалима дори от сравнително слаби източници на запалване с краткотрайно действие (хвърлена кибритена клечка), което допринася за бързото разпространение на горенето. Повишена пожарна опасност крие небрежното пушене. Хвърлянето на неизгасени фасове може да предизвика неконтролируема огнена стихия. Не изхвърляйте фасове от автомобилите, с които преминавате покрай площи със суха растителност или през горски участъци. 

Не бива да се изхвърлят и стъклени бутилки – дефекти по тях могат да имат ефектът на лупа, което да доведе до запалване на сухи треви и растителни остатъци. 

Не палете огън навън, освен на специално обозначените и устроени за това места (туристически отбивки например). Преди да запалите огън, се уверете, че имате осигурени количества вода за загасяване на огнището при поява на вятър и при тръгване. Подгответе тупалки – от гума или от зелени клони, с които да действате в случай на възникване на пожар. Никога не палете огън при наличие на вятър – той може да разнесе искри и топли частици на големи разстояния. 

Разчистването от сухи клони и отпадъци в горски участъци трябва да става чрез извозването им на определените за това места. Забранено е унищожаването им чрез изгаряне!

 

При забелязване на признаци на пожар на открито или в гората (дим, мирис на изгоряло и пламъци) е необходимо бързо да оцените обстановката – възможно най-точно да се ориентирате за мястото на възникване на пожара, фронта на придвижване на горенето и скоростта на разпространение на огъня. Ако имате информация за хора, пребиваващи в близост до огнището на запалване, от Вас зависи техния живот – своевременно подайте точно и ясно съобщение за пожар и за застрашените хора. 

В условия на пожар пазете дрехите си от запалване, особено ако са от изкуствена материя и задължително предпазвайте дихателните си пътища чрез намокрени кърпи или други тъкани. 

При опасност от бързо усложняване на обстановката търсете безопасен път за напускане – в посока, обратна на вятъра или покрай естествени и изкуствени водни басейни. След като избегнете опасността, по най-бързия начин подайте съобщение за забелязания от вас пожар – на тел. 112, в местното лесничейство, в кметството на населеното място. 

Ако от Вашия автомобил забележите признаци на пожар, незабавно подайте съобщение! Вашата съобразителност може да предотврати големи щети и да спести значителни разходи по овладяването на усложнената обстановкаСнимка на Деня

МВнР: Сънародниците ни в Европа и Турция вече могат да гласуват, приключи вотът в Нова Зеландия