БЧК раздава хранителни пакети в Кюстендил

Ще продължи до 20 март по предварително изготвен график по азбучен ред

БЧК-Кюстендил започва раздаване на индивидуални пакети с хранителни продукти. Раздаването на индивидуалните пакети с храна е в изпълнение на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица. Раздаването, което започна днес, ще продължи до 20 март и ще се извършва по предварително изготвен график по азбучен ред. Всички правоимащи, включени в списъците на Агенцията за социално подпомагане, ще получат по 38,550 кг от 10 вида хранителни продукти.

Освен хората, подпомагани с целева помощ за отопление през миналия отоплителен сезон (2015-2016 г.), право на хранително подпомагане имат и майки (осиновителки), които получават месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година, лица и семейства, получили еднократна помощ за ученици, записани в първи клас, лица, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция и отглеждане на детето при близки и роднини и в приемни семейства, инцидентно пострадали при бедствия и аварии. Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"