Избрани Новини

ЮЗДП поема управлението на горите на Кочериново

5208 декара е площта на общинските гори, които ЮЗДП ще стопанисва за срок от шест години

Югозападното държавно предприятие чрез ДГС "Рилски манастир” поема управлението, стопанисването, опазването и ползването на горите – собственост на община Кочериново. Това предвижда договор, с който общината възлага изпълнението на всички дейности, заложени в горскостопанския план, на държавното горско стопанство.

5208 декара е площта на общинските гори, които териториалното поделение на ЮЗДП ще стопанисва за срок от шест години. Разходите за охрана и за гасене на възникнали горски пожари се поемат от „ДГС Рилски манастир”, което организира гасенето с налична техника и разполага с оборудвано противопожарно депо.

Предвиденото ползване от горите за целия срок на договора е 8075 куб. метра лежаща маса. Количествата дърва за огрев, които ще се добиват ежегодно, ще бъдат приоритетно предоставяни за нуждите на местното население.

След Разлог и Банско, Кочериново е третата община, която прехвърля управлението на горите си на ЮЗДП. Очаква се подобни споразумения да бъдат подписани и с други общини. Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)