Стартира Национална програма за намаляване въздействието на радон

Благоевградска област е избрана първа за пилотното проучване

Работна среща във връзка с Националната програма за намаляване на въздействието на радон в сгради върху здравето на българското население 2013-2017 г. се проведе в Разлог. За тази година област Благоевград е избрана за първа като пилотно проучване за измерване на концентрация на радон в обитаеми жилищни сгради. На срещата в Разлог присъстваха зам.кметът по социалните дейности инж. Венцислав Гърменов, кметове на населени места в община Разлог и здравните инспектори от Дирекция „Обществено здраве“ в РЗИ-Благоевград инж. Смилена Николова и инж. Йорданка Маринкова.
Радонът е естествен безцветен инертен газ, без мирис и вкус. Той присъства във въздуха на всички видове и типове жилища - стари и нови къщи, с и без основи. От РЗИ информират, че няма завишен риск от радон в жилищата и няма опасност на този етап за населението. Целта на пилотното проучване е да се състави радонова карта за област Благоевград и да се установи дали има райони с радонов риск. Затова във всички населени места ще бъдат поставени детектори, които да измерват концентрацията на радон. Те ще стоят 3 месеца на първи или приземен етаж и ще бъдат поставени съгласно дадена инструкция, като през този период не се разглобяват и не се местят. При поставянето на детектора няма никакви опасения относно човешкото здраве. След приключване на 3-месечния срок, детекторите се предават в акредитирана лаборатория, която се намира в София.
Националната програма за замерване на концентрацията на радона се прави за първи път в България и е с информативна цел. Тя се прави, за да се състави радонова карта на страната. Детектори бяха раздадени на кметовете на населени места в община Разлог, които ще бъдат поставени в определени от тях обитаеми жилищни сгради и ще сведат до знанието на жителите информацията за създаването на радонова карта на България.