Красимир Петров е новият председател на РИК- Кюстендил

Върховният административен съд отмени решението на ЦИК за определяне състав на РИК- Кюстендил

ЦИК назначи за председател на РИК в Десети изборен район – Кюстендилски Красимир Петров, предаде Дарик. Той заменя на поста Васил Иванов. В изпълнение на съдебното решение на Върховния административен съд, Централната избирателна комисия е изискала от ПП „ГЕРБ“ да направи предложение за попълване състава на РИК – Кюстендил с кандидат за председател.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия, в тридневен срок от обявяването му.
Върховният административен съд отмени решението на ЦИК за определяне състав на РИК- Кюстендил, в частта му, с която за председател на комисията бе назначен Васил  Иванов и върна преписката на ЦИК за произнасяне при изпълнение на указанията, дадени в решението. Решението на ВАС бе постановено по жалба от коалиция „БСП лява България“ чрез пълномощника й Иван Каракашев. В жалбата се правеха възражения за наличие на несъвместимост, тъй като, според жалбоподателя, Васил Иванов е омбудсман (местен обществен посредник) на община Кюстендил.
Красимир Петров бе председател на РИК, която проведе изборите за президент и вицепрезидент и националния референдум.
  Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"