Избрани Новини

Израел търси строителни работници от България

Документи на кандидати се набират постоянно в дирекции "Бюро по труда” в цялата страна

Търсят се професионални строителни работници за Израел, по условията на подписаната Спогодба между правителствата на двете държави, за набиране и осигуряване на временна заетост на граждани на двете страни, съобщава Дарик. Документи на кандидати се набират постоянно в дирекции „Бюро по труда” в цялата страна. 
Израел търси работници за:
– кофражисти (индустриален строителен кофраж, дървен кофраж). Разчитането на строителни планове е задължително
- арматуристи. Разчитането на строителни планове е задължително
- работници по полагане на керамични облицовки по подове и стени
- мазачи
Изисквания към кандидатите:
- да са български граждани;
- да са на възраст между 25 и 50 години;
- да не са работили в Израел;
- да нямат родители или деца, които да работят в Израел;
- да не са осъждани;
- да са медицински и физически подходящи за усилена работа в строителния сектор, при израелските климатични условия, включително и за работа на височини и да не страдат от определени заболявания (туберкулоза, хепатит, сифилис, гонорея, СПИН).
Българските работници няма да се назначават пряко от израелски строителен предприемач, а ще бъдат наети от Контрактор на работна ръка, лицензиран да наема временно чуждестранни строителни работници. Такива контрактори на работна ръка ще предлагат на работниците заетост към лицензирани и регистрирани строителни предприемачи, в различни строителни обекти.
Контракторите на работна ръка ще бъдат преките работодателите на българските работници. Те са длъжни да изплащат заплатите им, както и други плащания в съответствие с условията на заетостта им и съгласно колективния трудов договор, който се отнася до строителния сектор.
Минималната брутна стартова заплата на работник в строителството в Израел е приблизително 1540 USD/месец (1 USD ≈ 3.80 NIS) за изработени 211 часа месечно. Всеки допълнително изработен час над 211 часа се заплаща като извънреден.

Като допълнение към тази заплата, работодателят ще прави месечен депозит в размер на 700 NIS по сметка на работника, която се държи от ПИБА (израелската служба по заетостта). Набраната сума, намалена с банковата такса и данъка, ще се изплаща/превежда на работника при напускането на Израел след приключване на трудовия договор. Набраната сума ще бъде намалявана пропорционално за всеки месец незаконен престой в Израел. Ако работникът остане в Израел повече от 6 месеца след приключване на трудовия договор, губи цялата набрана сума.
За периода на заетостта на българските работници ще бъде осигурено подходящо жилищно настаняване, което трябва да включва: пространство за спане – не по-малко от 4 квадратни метра на човек и не повече от 6 работника в стая; лично легло и бюфет на всеки работник; отопление и вентилация; приемливо осветление и електрически контакти във всяка стая, студена и топла вода; мивка, работни плотове и бюфет в кухнята; готварска печка, хладилник, маса и столове, перална машина на всеки 6 работника и т.н.
Настаняването може да бъде в каравани и на двуетажни легла.
Работодателят може да удържа от заплатата на работника за настаняването и свързаните с него разходи не повече от 500 NIS месечно, в зависимост от географската зона, в която пребивава работникът. Размерът на тази удръжка се актуализира веднъж годишно.
Всеки работник трябва да получи от своя работодател частна медицинска застраховка/ осигуровка с резюме на застрахователната полица на разбираем за работника език. Работодателят може да удържа от заплатата на работника за покриване на част от медицинската застраховка не повече от 125 NIS месечно.
Процесът на подбор е безплатен и желаещите не дължат никакви такси на никакъв етап от кандидатстването.
Българските работници трябва да покрият разходите си за полетите до и от Израел. Те трябва да имат предвид също и разходите за медицинско свидетелство, свидетелство за съдимост, транспорт в България при оформяне на документите и превода, нотариалната заверка и легализацията на изискваните документи.
Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)