Стефан Марков: София може да произвежда от отпадъци по 100 тона дизел на ден

Най-младият общински съветник от Реформаторите посочи, че София има Столично предприятие за третиране на отпадъци

София може да произвежда от отпадъците си по 100 тона дизел на ден. Това обяви общинският съветник от Реформаторския блок и председател на Младежкото ДБГ Стефан Марков, след посещението си в Германия като част то делегация на Столичната община, пред която беше демонстрирано производство на РДФ гориво от отпадъци.
По думите му, столицата годишно генерира 400 000 тона боклук, от който се получава 180 000 тона РДФ гориво и 40 000 тона материали, които се рециклират. На ден София може да произвежда близо 180 тона синтетичен газ или близо 100 тона дизел на ден, каза Марков.
Най-младият общински съветник от Реформаторите посочи, че София има Столично предприятие за третиране на отпадъци и освен всички рециклируеми материали, Заводът за механично и биологично третиране на битовите отпадъци произвежда и РДФ гориво. При т.нар. изгаряне има проблем с емисиите, включително фините прахови частици (SO2, HCL, HF, NOx, CO). При изгаряне се прави топлина и пара, докато при газификацията се произвежда синтетичен газ, който е междинен продукт, обясни Стефан Марков.
Той добави, че при споменатата газификация процесът е затворен и няма замърсяване на атмосферата, като даде за пример подобни практики в Испания, Швеция, Финландия, Франция и Германия. За Франция Марков уточни, че инсталацията произвежда керосин, който се използва за самолетно гориво.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен