Обсъждат бюджета на община Гърмен за 2017

Ще се разгледа и проекта на идинтикативен годишен разчет за сметките за средствата от Европейския съюз

Днес ще се проведе публично обсъждане на бюджета на община Гърмен за 2017 година. Обсъждането включва две точки - Проектобюджет на бюджетните средства за 2017 г. и Проект на идинтикативен годишен разчет за сметките за средствата от Европейския съюз.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен