Кметът на Белица забранява създаването на незаконни сметища

Забранява депониране на всякакъв вид отпадъци извън определеното за целта място

Кметът на Белица Радослав Ревански издаде заповед, с която се забранява създаването на незаконни сметища покрай бреговете на речните корита и дерета, крайпътни улици, улични платна, междублокови пространства, площадки, алеи, паркове и други територии от населените места на общината, предназначени за обществено ползване, съобщава Дарик.

Също така се забранява и депониране на всякакъв вид отпадъци извън определеното за целта място, а именно депото за отпадъци в местността „Седръч" в землището на Разлог.

Ревански разпореди кметовете и кметските наместници на населените места в общината и отговорниците за контрол на обществения ред за Белица, да създадат организация за извършване на проверки за наличие на нерегламентирани сметища на речните легла и прилежащите територии на реките.

На нарушителите ще бъдат налагани санкции по реда на Закона за административни наказания и нарушения.Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"