Кметът на Благоевград сформира Кризисен щаб

Ежедневно ще се следи обстановката в общината

Д-р Атанас Камбитов сформира Кризисен щаб в помощ на нуждаещите се в тежките метеорологични условия. Той издаде Заповед, с която бе определен и съставът на Щаба за справяне с бедствия и аварии, възникнали в резултат на влошените метеорологични условия на територията на община Благоевград.

Ръководител на Кризисния щаб е кметът д-р Камбитов. Екипът е съставен от специалисти, разпределени в различни сфери на дейност в Общината и имащи отношение към всички граждани. Членове на Щаба са заместник- кметовете на Благоевград по икономика и финанси Иво Николов, по строителство и сигурност инж. Янко Янков, по култура и хуманитарни дейности Христина Шопова, директор Дирекция „Правно- нормативно обслужване и обществени поръчки“ Антония Методиева, управителят на „Благоевград инвест 2016“ ЕООД инж. Венцислав Атанасов, главен инспектор „Обществен ред“ в звено „Обществена охрана и обществен ред“ Кирил Манов и инженер инвеститорски контрол- ремонт, поддръжка и строителство по част „Пътна“ в „Благоевград инвест 2016“ ЕООД инж. Цветан Попниколов.

Ежедневно ще се извършва контрол върху всички по-уязвими звена на територията на Община Благоевград, за да се избегнат евентуални последствия от лошите метеорологични условия, които ни очакват през следващите дни, според синоптичните прогнози. Снимка на Деня

Щрихи от Плевен