Бивш кмет отърва глоба от 3000 лв. за сметище

Той бе санкциониран от директора на РИОСВ-Благоевград

Бившият кмет на община Петрич – Вельо Илиев, да не плаща глоба от 3000 лв. за нарушение на Закона за управление на отпадъците. Това решение взе районният съд в южния град по жалба на тогавашния градоначалник. Той е санкциониран от директора на РИОСВ-Благоевград, тъй като на 25 септември 2014 г. инспектори от РИОСВ и РЗИ при проверка установили сметища в участъка от площадка на фирма „Александър 49” ЕООД до моста за площадка за вторични суровини, стопанисвана във времето от „Ровотел стийл” ООД. Там имало нерегламентирано изхвърляне на отпадъци, които били с разнороден характер – от растителен произход, от разкомплектоване на МПС, производствени отпадъци, стари автомобилни гуми.

Проверяващите заключили, че от кмета на община Петрич не са предприети мерки за предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешено за това място. В района липсвали контейнери за събиране на битови отпадъци, нямало указателни или забранителни табели, че на това място не трябва да се изхвърлят отпадъци, съответно указания за налагане на някакви глоби и по този начин се създавало незаконно сметище.

Градоначалникът направил писмени възражения, по-късно е изпратен и протокол, че теренът е почистен, а отпадъците са извозени до регионалното депо, каквито били предписанията на РИОСВ. Въпреки това обаче на 21 април 2015 г. е издадено наказателно постановление срещу кмета на стойност 3000 лв.

Съдът установи, че Вельо Илиев е издал заповед, с която възлага на друг служител в общинската администрация свои правомощия. По този начин неговата отговорност не отпада, но жалбоподателят остава административно-наказателно отговорно лице за друго (евентуално) извършено нарушение – неупражнен контрол. Магистратите приеха, че наказващият орган неправилно е приложил както материалната, така и санкционната разпоредба, с която е ангажирал отговорността на Вельо Илиев. Затова обявиха наказателното постановление за незаконосъобразно.

Решението им може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд-Благоевград.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"