Станчинарските игри в Петрич са днес!

Страшни маски ще гонят караконджули

Елате да видите станчинарите в Петрич! Кукерите,за разлика от другите градове в страната, в Петрич се наричат станчинари. Станчинарските игри се устройват всяка година на 1 януари и празникът носи името Сурва. И тази година ще се проведе на площада пред общинската сграда, където по предварителен регламент се представят самодейните групи от различните квартали в Петрич. Всяка група тръгва от своя квартал и се насочва към градския площад, докато накрая се смесят с публиката. На всяка група се дават по около 20 - тина минути за представяне, като жури оценява всяка една от групите по 4 основни показателя – маски, персонажи, обичаи и русалийски танци. Групата е многочислена и наброява 30 - 80 души. В нея се открояват две ядра. Едното се състои от мъже, облечени като русалии, които се наричат "франгалии" (идва от бялата фустанела - "франга"). Другото ядро са "станчинарите"- маскираните като кукери мъже. Целта на русалийските игри в миналото е била прогонването на злите духове, носители на болести и мор по хората и добитъка, за здраве и събиране на средства за построяване на черкви, училища, чешми, мостове и др.
В танците на русалиите изобилстват движения с ръцете и сабите, като че ли се пазят от въображаем противник. Русалиите играели около стари дървета, пресъхнали кладенци, стари гробища, кръстопътища и други места, където се смятало, че има зли сили и духове. Като ги обикаляли по три пъти със своите танци, се вярвало, че тези места се пречистват. Вярвало се също, че ако играят с кръстосани саби около болен, той оздравява.
Представят се  и танци от момчета и момичета, облечени в истинки народни носии, които под съпровода на пискливите зурни и тъпан изпълняват народни танци, наречени русалийски. Характерно за облеклото на момците, често наричани франгалии, са белите дълги ризи, наречени фустанела - "франга" дълга до под коленете, с 60 - 120 клина (плисета), опасани с червен вълнен пояс и бели памучни гащи. Върху тях са облечени с вълнен елек с "крила", който се нарича "чепкен", богато украсен по гърба, крилата и предниците с черен гайтан, пайети, сърма. Над поясите се слагат да висят дълги кърпи с бродерия по двата края. На краката слагат шарени чорапи или бели калци до над коляното, обшити с гайтан.
Момите са облечени с бели дълги ризи - кошуля с везани ръкави и бели саи или поли, червени престилки с геометрични фигури, наречени впрегач, колан от вълнена тъкан, в който са пъхнати пошове – триъгълни кърпи. Използват се различни украшения – гердани, гривни, синджири, сребърни пафти и др. Забраждат се с бели или червени шамии. Обуват шарени чорапи и цървули (или обувки).

И най- интересното и страшно за децата - уникалните маски на животни и птици, които носят здрави и силни мъже, цял ден скачайки и дрънчейки с чановете, виснали на пояса.

Едно уникално шоу, което може да видите единствено в Петрич!Снимка на Деня

Щрихи от Плевен