За правосъдие децата от Банско говориха с прокурор

Гостува им зам.районен прокурор Мирослав Каназирев от Районна прокуратура - Разлог

По случай Световния ден на човешките права -  10 декември, на учениците от ПГССТ - Банско вчера гостува зам.районен прокурор Мирослав Каназирев от Районна прокуратура - Разлог. Той беше поканен за участие от името на Местната  комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни - община Банско с председател Стойчо Баненски. През месец ноември секретарят на комисията Мария Главчева запозна възпитаниците на гимназията със Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и ролята на комисията за прилагане на възпитателни мерки спрямо деца, извършили противообществени прояви или престъпления.
Информационната кампания завърши с участието на прокурор Каназирев, който изнесе на учениците кратка лекция за запознаване с ролята и функцията на институцията “Прокуратура”, с престъпленията и видовете наказания за наказателно отговорни непълнолетни лица.
В края на часа ученици и учители имаха възможност да отправят своите въпроси към прокурора, който им даде примери от своята практика. През 2004г. Каназирев постъпва на работа в полицията като дознател, а през 2006г. започва работа в прокуратурата.
МКБППМН отправя своята благодарност към прокурор Мирослав Каназирев за участието му в дейностите на комисията.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен