Представят книгата на Ангел Джонев "Отиваха юнаците, отиваха"

Монографията е за петдесет и трети пехотен резервен полк през Първата световна война

В залата на Възрожденско училище в Кюстендил днес от 17.00 часа ще бъде представена монографията на гл. ас. д-р Ангел Джонев "Отиваха юнаците, отиваха. Петдесет и трети пехотен резервен полк през Първата световна война (1915 – 1918 г.)". Изданието представя историята и бойния път на полка, има факсимилета на документи, множество снимки и списък на загиналите. Целта е да се популяризира участието на полка в освобождението на Вардарска Македония, Беломорието и Добруджа. Той е бил съставен предимно от военнослужещи, мобилизирани от Кюстендилско и Радомирско.