Отхвърлиха иск за 1 млн. евро на бизнесмен срещу бившия му съдружник

Във връзка с общите им бизнес начинания и придобиване на имоти в София и край Разлог между двамата се водят 21 дела в съда

Запис на заповед за 1 млн. евро бе обявена за нищожна с решение на Окръжния съд в Благоевград, което обаче не е окончателно, а подлежи на обжалване, информира в."24 часа". Искова молба в съда била внесена от Иван Киров от София срещу бившия му съдружник Игор Риммер, с когото имали фирма за недвижими имоти в района на Разлог. Киров се позовал на запис на заповед от 23 април 2014 г., издадена в Кипър, в която Риммер, като физическо лице и управител на фирма, да върне на Киров 1 млн. евро с падеж 22 декември същата година. От графологична експертиза не се установило по безспорен начин, че документът е бил подписан от Риммер, положеният печат не бил на фирмата, нямало свидетели, които да са видяли подписването, нямало и основания за плащането на тази сума. В същото време Риммер не бил и управител на посоченото дружество. Не се доказало, че Киров е дал тези пари на бившия си съдружник, за да иска те да му бъдат върнати. Във връзка с общите им бизнес начинания и придобиване на имоти в София и край Разлог между двамата се водят 21 дела в съда. Съдът в Благоевград отхвърли и предявения частичен иск от 25 хил. евро, представляващ частично претендирана главница от цялата сума в размер на близо 1 млн. евро.
Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"