В Петрич подписаха Общинския колективен трудов договор в образованието

Той касае около 1 000 души, заети в сферата на образованието в общината

Днес беше подписан официално Общинският колективен трудов договор за предучилищното и училищно образование, който касае около 1 000 души, заети в сферата на образованието в община Петрич. Преговорите, продължили повече от месец, бяха определени като малко по-продължителни и тежки, но крайният резултат е консенсусен за синдикати, работодателски организации и Община Петрич. Участниците се обединиха около тезата, че действително са постигнати по-благоприятни условия, в сравнение с отрасловия трудов договор. Записано е увеличение на минималния размер на допълнителните трудови възнаграждения за лична професионална квалификационна степен – първа, втора и трета. Договорено на местно ниво е и увеличаване на часовете за синдикална дейност. Новият договор за предучилищно и училищно образование в община Петрич отразява и по-добри условия за отпуските, в т.ч. за педагогическия персонал 57 дни, за непедагогическия 31 дни, за непедагогическия с 50% нетрудоспособност 34 дни отпуск. Освен това за кръводаряване, встъпване в брак и смърт в семейството допълнително е отпуснат по един ден отпуск.  С един ден повече отпуск Колективния трудов договор в сферата на образованието в община Петрич гарантира за майките с едно дете, за две деца с три дни повече годишен отпуск и за майки, работещи в образованието с три и повече деца пет допълнителни дни отпуск. Като конструктивни кметът Димитър Бръчков определи едномесечните преговори по Общинския колективен трудов договор за предучилищното и училищно образование.                                                                      Документът беше подписан от председателя на СБУ към КНСБ в Петрич Цонко Манчев, от председателя на синдикат „Образование” към КТ „Подкрепа” Димитрина Спасова, от председателя на Общинската организация на Съюза на работодателите в системата на народната просвета Мария Касабова и от кмета на община Петрич Димитър Бръчков.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен