В Якоруда търсят готвачи

По проекта ще назначават безработни лица с ниска степен на образование, продължително безработни и неактивни лица

„ФЕРИД - 2015” ЕООД обявява осем свободни работни места за работа във „ФЕРИ – КАФЕ“ в гр. Якоруда, община Якоруда. Работните места се разкриват по проект „Нови работни места във „ФЕРИ КАФЕ“ – ново начало“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз. Целевите групи,  които ще бъдат обхванати, по проекта са безработни лица с ниска степен на образование, продължително безработни и неактивни лица и безработни лица на възраст над 54г. С реализиране на Дейност 1 „Подбор и наемане на персонал“ по проекта целим да осигурим устойчива заетост за 8 лица на трудови договори за срок до 12 месеца, които имат мотивация да се реализират на пазара на труда в сферата на обслужването. Обявените свободни позиции са за следните длъжности:

  • Длъжност „Главен готвач“ – 2 работни места
  • Длъжност „Готвач“ – 2 работни места
  • Длъжност „Помощник кухня“ – 2 работни места
  • Длъжност „Пазач“ – 2 работни места

Лицата ще бъдат назначени на трудов договор, на пълен работен ден. Подборът ще се проведе на два етапа: по документи и интервю. Свободните работни места са обявени в Дирекция „Бюро по труда“, Якоруда.

Срок за прием на документи:  от 15.11.2016 (вторник) до 30.11.2016 г. (сряда), всеки ден от 09:00 часа до 19:00 часа на адрес: гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград, ул.Хаджи Никола Вардев“ № 6 и/или да изпратите документите по електронен път на e-mail: [email protected]. Допълнителна информация може да получите на телефон 0899/935 631 от Фатима Османова.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"