Обсъдиха туризма, бизнеса и нуждата от работна ръка в Югозапада

Регионалният съвет за развитие на Югозападния регион проведе свое редовно заседание

В рамките на два дни се проведе заседанието на Регионалния съвет за развитие на Югозападния регион, съобщават от пресцентъра на Областна администрация - Кюстендил.

От страна на Областна администрация – Кюстендил участие взеха Радослава Чеканска - заместник-областен управител и Гергана Михайлова - главен секретар.

Заседанието се състоя в гр. Банско и бе председателствано от областния управител на област Благоевград Бисер Михайлов, който откри мероприятието. Областните управители на областите Перник и Софийска – д-р Александров и Росица Иванова също присъстваха на срещата, както и домакинът Георги Икономов – кмет на Община Банско.

В първия ден от заседанието бе заложена темата за регионалния и корпоративен облик на туризма по проект „Вдъхновени от България“, докладвана от акад. проф. диз. Сашо Драганов – председател на Националната асоциация за дизайн и реклама и Веселин Банковски – председател на Националното сдружение на малкия и средния бизнес в туризма. Членовете на съвета разгледаха и сравнителния анализ на развитието на електронните услуги в общините от ЮЗР, представен от гл. ас. д-р Пламен Милев и гл. ас. д-р Катя Кирилова към УНСС. По време на заседанието бе представен и проекта на последваща оценка за изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие 2005г. – 2015г., докладван от Маргарита Атанасова – представител на „Географика ООД“. На дневен ред бе поставен и въпросът за актуализиране на представители на РСР на ЮЗР в Комитета за наблюдение на програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Последната тема от първия ден на заседанието бе докладвана от инж. Благовеста Дедьова – нач. отдел „Мониторинг“ в АПИ във връзка с информация относно предвидените за рехабилитация и модернизация пътища от Републиканската пътна мрежа на територията на ЮЗР през 2017 година. Вторият ден от заседанието започна с разискване по темата за проучване на нуждите на бизнеса от работна сила и прогнози в дългосрочен план, както и потребностите на пазара на труда в ЮЗР. Въпросът бе представен от Елка Димитрова – д-р д-я „Политика на пазара на труда и трудовата мобилност“ към МТСП. От своя страна Искрен Ангелов – н-к отдел „Активна политика на пазара на труда“ към МТСП представи възможностите на регионалните програми за заетост и обучение, финансирани по Националния план за действие по заетостта. Заседанието завърши кметът на Община Банско – Георги Икономов, който представи постиженията на Общината в областта на туризма във връзка с вчерашното й обявяване в Брюксел като „Европейски град на спорта през 2017 годинСнимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"