Наближава награждаването в конкурса "Национален парк "Рила“ – познат и непознат“

Конкурсът се провежда за осма поредна година

Дирекция „Национален парк „Рила“, в партньорство с Националния дворец на децата, РУО – Благоевград, ЦПЛР (Център за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград) и община Благоевград, подгатвя официалната церемония по награждаване на участниците в ученическия конкурс „Национален парк „Рила“ – познат и непознат“. От тази учебна година той е включен в Националния календар за извънучилищни дейности на Министерството на образованието и науката.

Конкурсът се провежда за осма поредна година – пет беше с регионален статут и се провеждаше с участието на ученици от І до ХІІ клас от 12-те общини около Национален парк „Рила“: Благоевград, Симитли, Разлог, Белица, Якоруда, Белово, Костенец, Долна баня, Самоков, Сапарева баня, Дупница и Рила. През последните две учебни години конкурсът „Национален парк „Рила“ – познат и непознат“ се проведе като национален поради големия интерес към темата на децата и техните ръководители от цялата страната.

Основните цели на конкурса са да се обогати екологичното образование и се активизира творческото мислене на учениците чрез разработването и представянето на оригинални екологични идеи. Той трябва да засили интереса на младите хора към проблемите на екологията и опазването на околната среда чрез използване на художествените средства и компютърните технологии и да съдейства за формирането на активно гражданско поведение и чувство за отговорност за опазване на природата и биоразнообразието на територията на парка, както и да се популяризира уникалното природно богатство на българската природа в Национален парк „Рила”.

В конкурса участват ученици от І до ХІІ клас от цялата страна, като направленията и участниците, съгласно статута, са рисунка – І-ІV и V-VІІІ клас, разказ – V-VІІІ клас, есе – ІХ-ХІІ клас, фотография – I- XII клас. Във всяко направление от конкурса ще бъдат връчени по една първа, втора и трета награда (диплом и предметна награда) и по три поощрения, осигурени от ДНП „Рила”. Откриването на изложбата с рисунките и фотографиите, отчитането на резултатите от конкурсите и награждаването ще се състои на 25.11.2016 г. в Благоевград.

 
Снимка на Деня

Щрихи от Плевен