Популяризират туристическите обекти в Кюстендилско

Областната администрация в Кюстендил е изготвила проект

Областната администрация в Кюстендил е изготвила проект за популяризиране на туристическите обекти в региона.

Проектното предложение цели да повиши туризма в трансграничния район чрез представяне на туристическата атрактивност на региона по иновативен път с 3D технология, подобряване на информираността на туристите, иновативно рекламиране на природни, културни и исторически обекти в трансграничния регион. 

Партньор по проекта е Центърът за развитие на Североизточен планов регион в Република Македония.