Педагози от Банско обмениха опит с Маастрихт

Шефове на учебни заведения от Банско участваха в международна конференция на Европейската асоциация на училищните директори

Две поредни години директори на училища и детски градини от община Банско участват в Международна конференция в Пловдив: „Лидерство за равен достъп и качествено образование” и „Образователната система през 21 век. Иновативни подходи за качествено образование”.
Начално училище „Св. Паисий Хилендарски”, Детска градина „Здравец”, Банско и ОУ ”Св. св. Кирил и Методий”, с. Места станаха членове на Световен образователен форум, чийто председател за България е Мария Гайдарова. Членството и участието бе продиктувано от нуждата за сътрудничество, за общуване, за споделяне.
Изненадващо дойде поканата за участие в Международна конференция ESHA 2016 в град Маастрихт 19-21.10.2016г. в Холандия.
Госпожа Осенова и госпожа Бърдарева представиха общината и Благоевградска област. Заедно с още директори от страната те станаха част от това международно събитие, организирано от AVS – Холандска асоциация на училищните директори.
Конференцията включваше презентации от световни имена: Даан Розегард, Закари Уолкър и канадският образователен изследовател Майкъл Фулън очертал задачите, пред които са изправени училищните директори днес и стратегиите за подобряване ефективността на учебните заведения. Директорите участваха в работа по групи, а последния ден имаха посещение в училище.
Предстои среща на директорите на образователните институции на територията на община Банско, на която г-жа Бърдарева и г-жа Осенова ще споделят видяното и наученото.