Завършва рехабилитацията на 20 км от път III-107 Рила - Рилски манастир

В момента алпинисти дообрушват скалните откоси и монтират високоякостна предпазна мрежа

На финалния етап е рехабилитацията и реконструкцията на близо 20 км от третокласния път III-107 Рила – Рилски манастир. По Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., чрез Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет, се обновява участъкът от км 11+010,00 до км 30+792,57.

В момента алпинисти дообрушват скалните откоси и монтират високоякостна предпазна мрежа, за да се укрепи скалния откос срещу падащи камъни и да се повиши безопасността при пътуване. Предстои полагане на хоризонталната маркировка и продължава монтажът на еластичните огради. При добри метеорологични условия се очаква обектът да бъде готов през ноември. Дано времето да е с нас и да приключим работа преди голямото застудяване, каза инж. Юлияна Божилова, директор на Областно пътно управление - Кюстендил.

По цялата дължина на отсечката вече е положен основният асфалтов пласт - биндер, а над 2/3 от отсечката е и с последния износващ пласт. В участъка при Рилския манастир е пренаредена и съществуващата настилка от гранитни павета. Ремонтирано е кръстовището за с. Падала, както и 6-те големи съоръжения по трасето - мостове над реките Рилска, Пастра и Елешница. Изпълнени са близо 11 км нови декоративни стени, над 280 м укрепителни и около 1 550 м подпорни стени. За по-добро отводняване са направени банкети, облицовани окопи - над 4,7 км, риголи и бордюри. Монтирани са 8 км предпазни огради и парапети за съоръженията, подчерта ръководителят на проекта от АПИ инж. Добромир Радковски.

Ремонтните дейности на един от най-натоварените участъци от третокласната мрежа се извършва без отбиване на движението, тъй като пътят е единствената връзка към най-големия български манастир. Изпълнителят на обекта работи в изключително трудни условия без да се спира движението. То е изместено в една лента само в участъците, в които се асфалтира в конкретния ден, за да се облекчи трафикът. През почивните дни - събота и неделя, строителни дейности не се извършват, за да се улесни достъпът до храмовия комплекс.

Над 150 човека и 100 машини са ангажирани с рехабилитацията и реконструкцията на 20-километровата отсечка. Третокласният път е единствената транспортна връзка за населените места от община Рила - с. Падала и с. Пастра с общинския център, както и на гр. Рила и Рилския манастир с първокласния път I-1/Е-79 София - Кулата. Отсечката е построена през 1970 г., но не е обновявана от над 30 години.

Изпълнител на строително-монтажните работи е ДЗЗД „Агромах“ ЕООД. Стойността на договора е 14 128 475,47 лв. с ДДС. Строителният надзор осъществява „Трансконсулт БГ“ ООД. Техният договор е за 222 180 лв. с ДДС. Авторският надзор е на „Пътпроект 2000“ ООД. Договорът им е за 17 280 лв. с ДДС.

Общата стойност на проекта BG16RFOP001-7.001-0014, Лот 15 „Път III-107 Рила - Рилски манастир от км 11+010 до км 30+792,57, с обща дължина 19,782 км, област Кюстендил” е 14 538 719,14 лв. с ДДС. Съфинансирането от Европейския съюз е 85%- 12 344 250,15 лв. с ДДС. Националното съфинансиране е 15% - 2 178 397, 09 лв. с ДДС, а собственият принос е 16 071,90 лв. с ДДС.