Община Благоевград: Въздушните кабели се премахват в изпълнение на заповед от ДНСК

Общината ще съдейства на фирмите, които желаят да продължат дейността си

Във връзка с многобройните запитвания и сигнали от страна на граждани, свързани с премахване на кабели за телевизия и интернет, Община Благоевград съобщава, че действията се осъществяват в изпълнение на издадена заповед от ДНСК. Ролята на Община Благоевград по отношение на премахването на „Въздушни електронни съобщителни мрежи” е представителна и няма отношение към заповедта.

Община Благоевград ще съдейства на фирмите, които желаят да продължат дейността си за предоставяне на кабелна телевизия и интернет чрез подземни кабели в рамките на законовите изисквания. 

Премахването на въздушните кабели се извършва съгласно чл. 286 от Закон за електронните съобщения, според който въздушните мрежи се допускат само извън границите на урбанизираните територии и населени места до 10 хиляди жители, както и ниско жилищно застрояване. Ако не отговарят  на законовите изисквания, въздушните кабели следва да бъдат премахнати като незаконен строеж. По време на премахването присъства представител на Община Благоевград, представител на РО НСК – Благоевград при РДНСК и ЧЕЗ,  със съдействието на органите на Областна дирекция на МВР- Благоевград.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен