Младежка трудова борса ще се проведе в ЮЗУ

Тя ще представи работодатели от региона, които ще обявят своите свободни работни и стажантски позиции.

Центърът за кариерно развитие към Югозападния университет "Неофит Рилски" - Благоевград съвместно с дирекция "Регионална служба по заетостта" организират младежка трудова борса, която ще се състои на 19 октомври от 11.00 часа във фоайето на Учебен корпус 1.

Трудовата борса ще представи работодатели от региона, които ще обявят своите свободни работни и стажантски позиции.

Търсещите работа ще имат възможност да се срещнат с потенциални работодатели, да получат информация и съвети за избор на подходяща позиция.

За студентите трудовата борса предоставя условия за самоинформиране и свободно договаряне с работодателите.

Търсещите работа лица имат възможност да избират различни позиции в зависимост от изискваната квалификация и образование за длъжността.

По време на трудовата борса студентите и работодателите ще имат възможност за пряк контакт и обмен на информация.