Ежегодно се почистват речните корита в урбанизираните територии

Внимание се обръща и на деретата

Ежегодно се почистват речните корита в урбанизираните територии. Това каза Ивайло Чалъков, експерт „Управление на кризи”, цитиран от Фокус. Той посочи, че това се прави спрямо възможностите на кметовете и кметските наместници в населените места, през които преминават реките. "Това става при маловодие във водоемите. Кметовете са ангажирани с почистване и с оказване на пълно съдействие там, където е необходимо”, каза още Чалъков. Внимание се обръща и на деретата. Към момента няма застрашени участъци и засегнати райони в населените места, включително и природни зони и други. При необходимост кметовете и наместниците се обръщат за помощ към общината, която съдейства за разрешаване на възникналите проблеми.Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"