Областен екип по приемна грижа се създава в Благоевград

Започва работа от ноември 2016 година

От ноември 2016 г. се създава Областен екип по приемна грижа – ОЕПГ ( Дейност 3 ) със следните работни места и обхват на дейността:
Работно място: Благоевград – обхват на общините Благоевград, Симитли, Кресна, Сандански и Петрич.
Работно място: Гоце Делчев – обхват на общините Гоце Делчев, Банско и Разлог.
Иновативното междуинституционално сътрудничество ,,централна власт – местна власт – граждансо общество“ в настоящия проект в изпълнението на приетия от Консултативният експертен съвет План за развитие на услугата в страната ще гарантира защита на правата и интересите на децата.
В етап 2 на проекта по Дейност 3 за приемните семейства с настанени в тях деца следва да се осигури професионална супер визия. За целта за нуждите на цялата област ще бъдат сключени договори ( от общината – областен град ) – с експерти с доказан опит като супервизори.
В изпълнение на приетия от сформирания към проекта Координационен експертен съвет План за развитие на социалната услуга ,,приемна грижа“ от началото на м. НОЕМВРИ 2016 г. следва да стартира вторият етап на проекта. Основен елемент в него е въвеждането на областен модел на управление и предоставяне на услугата ,,приемна грижа“. Сформирането на екипи за управление и предоставяне на услугата на областно ниво ще позволи постигането на стандарт за работа с приемни семейства за 1 социален работник от 12 действащи семейства, както и намаляване на броя на ангажираните администратори на общинско ниво. Като краен резултат ще бъде намалена значително себестойността на услугата. Ще се създаде и възможност за национално покритие чрез включване на всички общини, на чиято територия се предоставя услугата ,,приемна грижа“ и които отговарят на условията за партньорство по проекта ,,Приеми ме 2015“.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен