Избрани Новини

Ново начало между образованието, науката и бизнеса

ЮЗУ ще си сътрудничи с БАН и Търговско-промишлената палата на Серес

Ректорът на Югозападния университет "Неофит Рилски" доц. д-р Борислав Юруков и председателят на Българската академия на науките акад. Стефан Воденичаров подновиха договора за сътрудничество между двете институции.  Договорът бе подписан на 27.09.2016 г. по време на работна среща, която се проведе в Югозападния университет "Неофит Рилски". Срещата продължи с подписване на тристранен меморандум за разбирателство между Югозападния университет, Българската академия на науките и Търговско-промишлената палата на гр. Серес, Република Гърция. Документът бе подписан от ректора на ЮЗУ "Неофит Рилски" доц.д-р Борислав Юруков, чл.-кор. проф. д.с.н. Димитър Димитров, съветник на председателя на БАН и Димитриос Янакис, първи заместник-председател на Търговско-промишлената палата на Серес.

В работната среща взеха участие проф. д-р Петър Миланов, ръководител на отдел "Европейски проекти" в ЮЗУ "Неофит Рилски", доц. д-р Преслав Димитров, декан на Стопанския факултет при ЮЗУ "Неофит Рилски и Александра Елифтериаду, отговаряща за европейските проекти в Търговско-промишлената палата на Серес.

По време на срещата беше направено кратко представяне на дейността и специфичните особености във функционирането на всяка една от трите институции. Особен акцент бе поставен върху възможностите на регионалните центрове на Българска академия на науките и сътрудничеството им с университетите на регионално ниво в полза на бизнеса и централните и местни власти. В тази връзка бе посочено и постигнатото до момента успешно сътрудничеството между БАН и ЮЗУ "Неофит Рилски", както и специфичния опит, който Университетът има в разработването, подаването и изпълнението на европейски проекти. Обсъдени бяха и конкретните възможности за разработването, подаването и изпълнението на съвместни проекти по линия на Европейската програма за териториално сътрудничество "Гърция - България"; Програмата "Еразъм +" на ЕС; Програмата "Хоризонти 2020" на ЕС и националните оперативни програми, финансирани от ЕС.

 Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)